Projekat “Odvajamo”

Implemntacija projekta “Odvajamo” u Sremskoj Mitrovici privode se kraju. Podsećamo cilj projekta jeste da se poveća stopa reciklaže. Projektom separacije kućnog otpada Sremska Mitrovica je poboljšačai svoj sistem upravljanja otpadom a ujedno je obezbeđeno je dva odvojena vozila za prikupljanje otpada, 7.521 plavih kanta za pojedinačna kućanstva za odvajanje recikliranog otpada, 133 spremnika (plava boja) za papir, plastiku i metal i 112 spremnika (žuta boja) za prikupljanje stakla.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: