Kritičan vikend za breskve (Foto)

Breskve i nektarine se nalaze u osetljivoj fazi razvoja a najavljene padavine za vikend mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Od izuzetnog  je značaja da proizvođači sprovedu preventivni tretman kako ne bi došlo do ostvarenja infekcije pomenutim patogenom. Proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana, pre najavljenih padavina, nekim od registrovanih preparata:

Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 l/ha ili Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha ili Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05% ili Neon ili Diverto (a.m. ciprodinil) u količini 0,5 l/ha ili Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) u količini 0,3-0,5 kg/ha

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: