Rekultivacija rumske gradske deponije

U Rumi će se potpuno sanirati i rekultivisati gradska deponija, zahvaljujući Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Ugovor o zajedničkoj saradnji nedavno je poptisan. Opština Ruma će zahvaljujući ovim sredstvima u naredne dve godine sprovesti radove na uklanjanju gradske deponije i uređenju i ozelenjavanju terena. Radovi će se odvijati u dve faze. Za prvu fazu koja će se odvijati tokom 2023. godine Ministarstvo je izdvojilo finansijska sredstva od oko 200 miliona i 300 hiljada dinara, a Opština Ruma 103 miliona dinara. Druga faza će se odvijati tokom 2024. godine, Ministarstvo će izdvojiti iznos od 200 miliona dinara, a Opština Ruma od oko 118 miliona dinara.

Milena Božić

%d bloggers like this: