Mogućnost podnošenja zahteva za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

Domaćinstva sa teritorije pećinačke opštine mogu podneti zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca u Opštinskom uslužnom centru u Pećincima, na šalteru Odeljenja za društvene delatnosti, a sve bliže informacije o postupku sticanja statusa energetski ugroženog kupca mogu dobiti putem telefona 022/400 705.

Energetski ugroženi kupac je kupac iz kategorije domaćinstvo (samačko ili višečlano), koje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom i Uredbom može steći status ugroženog kupca i time pravo na subvenciju u plaćanju mesečnih računa za električnu energiju ili prirodni gas ili toplotnu energiju, u zavisnosti od iskazane želje domaćinstva.

Milena Božić

%d bloggers like this: