Dve akcije JKP “Standard”

Javno komunalno preduzeće “Standard” Šid obaveštava građane Šida, da će u
subotu, 25. Marta vršiti odvoz recikliranog otpada. Svi građani koji su vršili
selekciju otpada(papir, plastika I metal), mogu da iznesu plave kante, koje će se
odvoziti od 6 časova.Ovo javno preduzeće imaće još jednu akciju I to u subotu
prvog aprila, kada će vršiti besplatan odvoz “zelenog” ekološkog otpada po prijavi.
Odvoz će se vršiti u vremenu od 7-14 časova. U ekološki zeleni otpad spadaju:
granje, ukrasno šiblje I žbunje,lišće, otpad iz bašte. Ovaj otpad treba da bude
adekvatno spakovan.Prijave za odvoz “zelenog” ekološkog otpada se vrše na broj
telefona 022-712-558, radnim danima od 7 do 14 časova I 30 minuta.

Dragana Popov

%d bloggers like this: