Počelo zakazivanja termina (Video)

Počelo elektronsko zakazivanje termina za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole, koje roditelji mogu da obave pokretanjem usluge eZakazivanje na Portalu eUprava. Termini za testiranje raspoloživi su u periodu od 1. aprila do 31. maja i njih kreiraju ovlašćena lica u osnovnoj školi. Prilikom dolaska na zakazani termin radi testiranja i upisa deteta nije potrebno da roditelji prilažu bilo kakva dokumenta, jer će ih škola pribaviti elektronski po službenoj dužnosti.

Dragana Popov

%d bloggers like this: