24 miliona dinara za zajedničke projekte (Video)

U Skupštini Vojvodine dodlejni su ugovori o finansiranju zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama iz Republike Srpske.

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: