Žene u Srbiji ne prijavljuju nasilje zbog sramote i straha od nasilnika (Video)

Često je tema zašto žene koje pretrpe nasilje o istom u većini slučajeva ćute i kakva je zapravo reakcija instucija kada se žene osnaže i javno progovore o tom problemu. Danas su predstavljeni su rezultati istraživanja“Zašto žene ne prijavljuju nasilje?“

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: