Rešavanje administrativnih poslova bez gužvi (Video)

 U Republici Srbiji Sistem  e uprave  pušten je u rad 2010. Godine , uz pomoć portala svoje usluge i informacije državne institucije pružaju građanima i privredi. U okviru ovog sistema radi i gradska uprava Sremske Mitrovice koju je prilikom posete Sremu obišao ministar za informisanje i telekomunikacije Mihailo Jovanović, kako bi se uverio kako sistem na tom lokalu funkcioniše.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: