Kviz takmičenje (Video)

Danas je u prostorijama Crvenog krsta Šid, održan kviz “Šta znaš o zdravlju I Crvenom krstu”, za učenike osnovnih I srednjih škola. Takmičenje u osnovi ima za zadatak da unapredi znanje I veštine u delu očuvanja zdravlja,poveća veštinu komuniciranja među mladima, kao I da doprinese da mladi odrastaju u humanijoj, tolerantnijom I zdravijoj sredini.

Dragana Popov

%d bloggers like this: