Bolje funkcionisanje ustanova kulture (Video)

U najvažnije kulturne institucije u Rumi u proteklih godinu dana uloženo je najviše finansijskih sredstava do sad. Tri građevine u kojima su smešteni Gradska biblioteka, Kulturni centar i Zavičajni muzej zahvaljujući velikim ulaganjima opštine Ruma i viših nivoa vlasti , ipak su dočekale bolje vreme i zasijale starim sjajem.

Milena Božić

%d bloggers like this: