Evo razloga za pad cene pšenice (Foto)

Prema podacima RZS u 2022.godini proizvedeno je 3,1 miliona tona pšenice na površini od 631.086.ha uz prosečan prinos 4,9 t/ha.Prema saopštenju RZS od 01. februara 2023. godine u jesenjoj setvi zasejano je 665.718ha, za 6,1% više u odnosu na prošlu godinu, a u poređenju sa desetogodišnjim prosekom jesenje setve (2012-2021), površine pod pšenicom povećane su za 13,6%. Razlozi za rastom površina su relativno jeftinija proizvodnja u odnosu na druge kulture, a stabilna tražnja i dobra cen.Leto je bilo sušno a zima bez snežnog pokrivača sa promenljivim temperaturama, relativno visokim za ovo doba godine. Veće količine padavina tokom novembra su povoljno uticale na razvoj pšenice i pripremu za zimsko mirovanje. Januar 2023. godine bio je nešto topliji sa manje padavina nego što je uobičajeno, a prvi manji sneg se pojavio tek u drugoj polovini januara i brzo se otopio. I pored kolebljivih temperatura, opšte stanje useva je dobro i nalaze se u fenofazi zimskog mirovanja.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: