Konkurs za mlade poljoprivrednike

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima na selu za šta je opredeljeno 200 miliona dinara. Sredstva se dodeljuju za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Pravo da konkurisu imaju fizička lica od 18 do 40 godina, koja nisu ostvarili pravo na podsticaje, a upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 1. aprila prošle godine. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je million I po dinara, a minimalan pola miliona. Sve podatke I potrebne obrasce zainteresovani mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Dušanka Ljubojević