Izmena režima saobraćaja

Zbog izvođenja radova na završnom sloju kolovoza i horizontalnom obeležavanju raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na ukrštanju ulica Pavlovačka, Miloša Crnjanskog i Moše Pijade u Rumi, u svim ulicama na prilazu predmetnoj raskrsnici privremeno će se obustaviti saobraćaj. S obzirom na to da se u ovoj fazi saobraćaj mora voditi obilaznim pravcem prema Vrdniku, preko  državnog puta Irig-Ruma i državnog puta Vrdnik-Rivica-Irig predviđena je putokazna signalizacija za “OBILAZAK” na karakterističnim raskrsnicama na uličnoj mreži i opštinskom putu prema Pavlovcima i Vrdniku. Izmenjeni režim saobraćaja produžava se od 13. do 17. marta 2023. godine.

Milena Božić

%d bloggers like this: