Konkurs za udruženja Opštine Šid

Opština Šid raspisala je konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Šid namenjene za programe i projekte udruženja sa teritorije Opštine Šid za 2023. godinu.  Na konkurs prijave mogu podneti udruženja i savezi udruženja čije je sedište na teritoriji opštine Šid, osim udruženja za pomoć obolelim građanima, koja imaju članove čije se prebivalište nalazi na teritoriji opštine Šid. Udruženja i savezi udruženja mogu konkurisati sa najviše jednom prijavom .Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za finansiranje odobrenih programa i projekata su 5.300.000,00 dinara.

Dragana Popov

%d bloggers like this: