Evolucija javnih preduzeća (Video)

Nakon modernizacije JP “Komunalac” u Rumi, lokalna samouprava nastavila je da unapređuje rad i JP “Vodovod”. Ulaganja u javna preduzeća koja su od vitalnog značaja, u Opštini Ruma najavljena su prošle godine, a nakon istorijskih ulaganja u rumski Komunalac, i Vodovod je počeo da obnavlja svoju mehanizaciju.

Milena Božić

%d bloggers like this: