Novi krug subvencija

Počeo je novi krug subvencija za kupovinu nekretnine mladim majkama. Vlada Srbije donela je na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju odluku o nastavku finansiranja subvencija za majke za kupovinu prve nekretnine u 2023. godini. Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti za ove namene je, kao i do sada, 20.000 evra. Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta u 2023. godini, može se ostvariti za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave. Pravo može se ostvariti I za kupovinu kuće ili stana u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

Danijela Đaković

%d bloggers like this: