NA TERITORIJI NOVOG SADA NEMA RADIOAKTIVNIH GROMOBRANA

Grad Novi Sad je u cilju zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine sproveo akciju uklanjanja radioaktivnih gromobrana (RAG) na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2019. godine kojom je uklonjeno 24 radioaktivna gromobrana.

Gromobrani koji su uklonjeni su definisani kao radioaktivni nakon sprovedene “Studije rasporeda radioaktivnih gromobrana u gradu Novom Sadu“, koja je bila poverena Departmanu za fiziku Prirodno-Matematičkog Fakulteta. Studija je sprovedena na osnovu Liste lokacija za proveru radioaktivnosti gromobrana, za koju su se građani Novog Sada, odnosno upravnici stambenih zajednica mogli prijaviti u toku 2018. godine.

Sve prijavljene lokacije su uzete u razmatranje od strane stručnih lica sa Departmana za fiziku Prirodno-Matematičkog Fakulteta, upoređene sa spiskovima o prethodnim uklanjanjima radioaktivnih gromobrana i na osnovu svih dostupnih informacija, urađena je gore navedena studija.

U toku akcije uklanjanja RAG, a na osnovu Studije, gromobrani koji su bili na parcelama privrednih subjekata prijavljeni su Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije – sektor Inspekcije da izvrši hitan inspekcijski nadzor i naloži uklanjanje RAG.

Svi radioaktivni gromobrani sa teritorije Grada Novog Sada su ukloljeni.

Link: https://gradskeinfo.rs/na-teritoriji-novog-sada-nema-radioaktivnih-gromobrana-08-03-2023/

%d bloggers like this: