Izmena propisa u organskoj proizvodnji (Foto)

Vodič kroz nove propise u organskoj proizvodnji koji će biti u skladu sa tada važećim uredbama EU pripremila je Ivana Simić, generalni sekretar Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje “Serbia organika”.Primena Zakona o organskoj proizvodnji u Srbiji je počela 2011. godine. Domaći Zakon donet je u skladu sa tada važećim uredbama EU, međutim njime nisu obuhvaćene sve oblasti uredbi. Evropska komisija je donela 2018. godine novu uredbu broj 2018/848, koja uređuje oblast organske proizvodnje i ona je u primeni od 2022. godine. U cilju usklađivanja naših propisa sa ovom novom uredbom, Ministarstvo poljoprivrede počelo je sa pripremama novih zakonskih rešenja u organskoj proizvodnji.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: