Izložba Udruženja likovnih umetnika “Sirmium”

Raznovrsnost tema, tehnika i stilskih opredeljenja odlika je  izložbe Udruženja likovnih umetnika „Sirmium“, koja će se održati,  u Galeriji „Lazar Vozarević“, povodom obeležavanja Dana žena. 

Spona između života i fikcije, koja se razvija u prostoru unutar rama slike definicija je umetnosti.To je polje nesputane mašte i slobodne inspiracije, bez kojih nema istinske kreativnosti. Ovogodišnja izložba Udruženja, na kojoj će se predstaviti 31 autor, sa 62 dela,  ukazuje na neka nova strujanja u umetničkom životu Sremske Mitrovice, u njenom stalnom stremljenju da bude dinamična, jer samo ako se ponudi nešto novo ona može da bude živa i sveža.

Otvaranje izložbe je 8. marta  u 19:00 časova u Galeriji “Lazar Vozarević”.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: