Novo stambeno naselje (Video)

Na osnovu potreba Grada Sremska Mitrovica i povećanja nivoa ozelenjenosti građevinkog područija, a u skladu sa zainteresovanim potencijalnim investitorima, izgrađen je plan detaljne regulacije stambenog naselja i neizgrađenog zemljišta zapadno od Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici. U pitanju su objekti za potrebe javne namene i za kolektivno stanovanje.

Danijela Đaković

%d bloggers like this: