Otvoreno međunarodno lučko pristanište (Foto+Video)

Pored Beograda, Mitrovica je jedini grad u Srbiji, koji ima međunarodno putničko pristanište na reci Savi. U realizaciju projekta Vlada Srbije je uložila 400.000 eura u sklopu unapređivanja vodnog saobraćaja u zemlji.

%d bloggers like this: