Nova ulaganja u atarske puteve (Video)

Ulaganje u revitalizaciju mreže atarskih puteva ,u saradnji sa višim nivoima vlasti, nastaviće se i ove godine, ističu iz Opštine Ruma. Na teritoriji ove opštine uveden je pojačan nadzor i inspekcijska kontrola zaoravanja atarskih puteva.

Milena Božić

%d bloggers like this: