Manja gužva pred vikend

Na graničnom prelazu Šid-Tovarnik, danas je nešto kraća kolona teretnih kamiona, nego juče,  koji u redu od nekih kilometar čekaju da pređu državnu granicu.Velike gužve na teretnom terminalu beleže se uglavnom od ponedeljka do četvrtka. Tako da je za prelazak u Republiku Hrvatsku i dalje potrebno višesatno čekanje. Na putničkim terminalima za izlazak i ulazak u zemlju čeka se oko 30 minuta.

Dragana Popov

%d bloggers like this: