Reportaža “Kuće/Konkurs” 01.03.2023 (Video)

Od utorka, 28. februara je otvoren javni poziv Ministarstva za brigu o selu za kupovinu kuća sa okućnicom u ruralnim sredinama. Na ovaj način nastavljaju se podsticaji za oživljavanje sela.  A prijave na javni poziv vrše se podsredstvom lokalnih agencija za ruralni razvoj.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: