Radovi u punom jeku (Video)

Radovi na Zavičajnom muzeju u Rumi  u punom su jeku.Nakon elekroinstalacija, telekomunikacionih i alarm sistema, dojava požara i video nadzora, obavljaju se radovi na podovima, a rešava se i problem grejanja. A kao najvažniji problem koji je regulisan skoro nakon četiri decenije navode  iz Muzeja  je problem kapilarne vlage.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: