Inicijative za osobe sa invaliditetom (Foto+Video)

Na završnoj konferenciji u Rumi sumirani su utisci projekta koji je trajao dve godine a fokusirao se  na odgovor zajednice na prava osoba sa invaliditetom u vreme pandemijske krize Covida 19 . Projekat je sproveden kroz šest međunarodnih događaja, a nosilac projekta je Regionalna razvojna agencija Srem.

Milena Božić

%d bloggers like this: