1500 novih radnih mesta (Video)

Grad Sremska Mitrovica postao je prava privredna riznica stranih ali i domaćih investitora. Idealni infrastrukturni i administrativni uslovi omogućili su investicioni bum, te su poslednjih godina nekoliko kompanija otvorila svoja postrojenja u ovom gradu, a najavljen je i  dolazak novih, te će biti potrebe za još 1500 radnih mesta. Na osnovu toga Grad je obezbedio još jednu industrijsku zonu Sever tri, koja će se nalaziti sa druge strane autoputa Beograd – Zagreb.

Danijela Đaković

%d bloggers like this: