Podizanje krošnji drvoreda (Foto)

U naselju Matija Huđi u Sremskoj Mitrovici ekipa JKP “Komunalije” sektor Gradsko zelenilo, obavljala je sanitarno higijenske mere-podizanje krošnji drvoreda, u cilju podizanja grana da ne bi remetile kretanje kamiona. Takođe su sečene osušene grane koje su predstavljale smetnju na parking mestima. Ove aktivnosti spadaju u redovna zaduženja ovog sektora preduzeća.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: