Tragovanje sa đubrivima, UREA, AN i KAN još jeftiniji (Foto)

Veća ponuda mineralnih đubriva nastavlja se i tokom ove nedelje. UREA, AN i KAN nudili su se na nižem cenovnom nivou u odnosu na prethodni period. Ponude za AN i KAN nisu rezultirale zaključenjem berzanskog ugovora. AN se tokom nedelje nudio od 561,00 do 576,00 €/t. UREA se trgovala po ceni od 60,60 din/kg bez PDV-a (515,00 €/t), na paritetu FCA, dok je za paritet CPT kupac ugovor zaključen po ceni od 60,95 din/kg bez PDV-a (518,00 €/t). Dalje ponude, za pakovanje u džambo vrećama, kretale su se u rasponu cena od 515,00 do 520,00 €/t, dok se pakovanje 25/1 nudilo po 540,00 €/.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: