Odluke o dodeli sredstava

Na 82. sednici Opštinskog veća Opštine Ruma doneta je Odluka o  dodeli sredstava iz budžeta Opštine Ruma za programe i projekte iz oblasti kulture, kao I za redovne aktivnosti I programe udruženja za 2023. godinu. Za projekte iz oblasti kulture, finansijska sredstva iz budžeta opštine rasporedjena su na 34 različita društva u ukupnom iznosu od  11.790.000,00 dinara dok je za redovne aktivnosti i programe udruženja od značaja za opštinu Ruma iz opštinskog budžeta izdvojeno  12.080.000,00 dinara.

Milena Božić

%d bloggers like this: