Uskoro novi vrtić

U ulici Paje Marganovića u Šidu, radovi na izgradnji objekta novog vrtića, teku planiranom dinamikom, a završetak radova planiran je za kraj godine. Do realizacije ovog projekta koji će u mnogome poboljšanje kvalitet života mnogim porodicama, došlo se zahvaljujući finansijskoj podršci Svetske banke i saradnji sa Ministarstvom prosvete kroz program „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“. Usluge vrtića kada bude završen moći će da koristi 140 mališana.

Dragana Popov

%d bloggers like this: