Reportaža “Konkursi” 24.02.2023 (Video)

Mitrovčani su počeli da se prijavljuju na nove konkurse koje je raspisala Nacionalna služba za  zapošljavanje. Reč je o je 13 javnih poziva, odnosno, konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno 21.205 lica, od kojih 2.285 osoba sa invaliditetom. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: