Održana sednica Skupštine AP Vojvodina

Na 21. sednici Skupštine AP Vojvodina formirana je nova poslanička grupa, koju će činiti poslanici Novog DSS-a (na izborima su išli kao koalicija Metla) i deo poslanika POKS-a i nosiće naziv Nada – Novi DSS – POKS. Takođe, izabran je novi generalni sekretar Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodina, dr Sandra Stojković rođena 1987. godine u Novom Sadu, doktorsku disertaciju odbranila je na matičnom Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Na sednici su usvojene I izmene u organizaciji rada Zavoda za urbanizam Vojvodine, dopune odluke koja definiše raspored srednjih škola u Pokrajini, kao i izmene prostornog plana područja posebne namene mreže koridora na putu Subotica – Zrenjanin – Kovin. Takodje donete su I odluke o kadrovskim rešenjima

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: