Velika zainteresovanost za banje (Video)

Velika je zainteresovanost Mitrovačkih penzionera za besplatne banje. Već je u prvim danima Udruženju penzionera zahteve podnelo preko 20 korisnika. Mnogi su ovo pravo ranije iskoristili, pa, nakon pozitivnih iskustava žele da ponove, a neki prvi put šalju zahtev.Mogućnost da se prijave imaju svi penzioneri kojima je visina penziije do 37.809 dinara, a koji do 2020. godine nisu koristili ovo pravo. Prijave traju do 2.marta.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: