Predavanje bolesti zavisnosti (Video)

U Srednjoj tehničkoj školi “Milenko Brzak Uča” u Rumi, organizuje se niz predavanja  na različite teme koje su pre svega namenjene učenicima. Nakon predavanja o reciklaži i zdravlju, ovu srednju školu posetili su koordinator i korisnici terapijske zajednice “Zemlja živih” koji su pred oko 100 učenika pričali o bolestima zavisnost.

Milena Božić

%d bloggers like this: