Važnost krečenja stabala (Foto)

Krečenje stabala predstavlja jako korisnu meru u voćarskoj proizvodnji i voćari je vrlo često primenjuju ali uglavnom u pogrešno vreme, na proleće kada nema nekog velikog efekta. Stabla voćaka ne treba krečiti ni u ranu jesen, jer će učestale jesenje kiše da speru kreč, pa efekat krečenja ne bi bio zadovoljavajući. Najpovoljnije vreme za krečenje voćaka je kraj jeseni i početak zime, kako bi se ublažio negativan uticaj smenjivanja viših dnevnih i nižih noćnih temperatura pred kretanje vegetacije.U toku dana se dešava da temperature budu iznad nule i tada dolazi do zagrevanja stabla i kretanja sokova prema kruni i ostaju u delu stabla s južne i jugozapadne strane, gde je stablo najviše zagrejano. Kada u toku noći dođe do pada temperature ispod nule dolazi smrzavanja i pucanja kore na stablu.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: