Ulaganje u uslužni sektor (Video)

U Sremskoj Mitrovici se poslednjih meseci intenzivno grade objekti iz uslužnog sektora privrede.  Do leta, kako saznajemo biće otvorena četiri nova objekta u okviru Stop shop-a, a radovi se izvode i u blizini Amana na Rumskoj malti.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: