Posebni programi sportskih organizacija (Video)

Predsednik opštine Inđija raspisao javni poziv za posebne programe sportskih organizacija kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Inđija u 2023. godini. Propisani uslovi za ispunjavanje i obavljanje sportskih aktivnosti  između ostalog je da klub ili savez nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora sa Opštinom Inđija,kao i da u poslednje dve godine Klub nije kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

%d bloggers like this: