Energetski ugroženi kupci

Iz Gradske uprave za socijalnu zaštitu Sremska Mitrovica potvrdili su da se za oko dve stotine više korisnika ove godine javilo za ostvarenje ovog prava, što je oko 600 korisnika ukupno. A svakako napominju da je prijava i dalje otvorena na šalteru šest Gradske uprave, za sve koji ispunjavaju kriterijume.  Od decembra su  prošireni kriterijumi za Socijalno ugrožene kategorije stanovništva koje imaju mogućnost ostvarenja prava energetski ugroženo kupca. Uslovi za sticanje tog statusa su ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova domaćinstva, imovno stanje, ostvareno pravo na socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica i zdravstveno stanje člana domaćinstva

Jovana Stupar

%d bloggers like this: