Očuvanje putnog pojasa (Video)

Odredbama Zakona o putevima  i odredbama Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji Opštine Ruma  predviđeno je da se zaštitni pojas prostire sa svake strane opštinskog puta u širini od pet metara, a sa svake strane regionalnog puta u širini od deset metara.

Navedenom opštinskom odlukom zabranjeno je oranje i izvođenje drugih poljoprivrednih radova u zaštitnom pojasu pored opštinskih i regionalnih puteva uz zaprećenu novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 dinara za fizičko lice, odnosno 200.000,00 dinara za pravno lice.

Kako ističu iz lokalne samouprave, nakon pošumljavanja putnog pravca ka selima Žarkovac i Putinci, nastaviće se sa sadnjom drveća i ka ostalim naseljenim mestima ove opštine, te se apeluje na gradjane da pomenute sadnice ne uništavaju.

%d bloggers like this: