Slede nova ulaganja (Video)

U centru sela Dobrinci nedavno je asfaltiran plato ispred zdravstvene ambulante i zgrade Mesne zajednice. Sanacija ambulante i objekta PU “Poletarac” koji se nalaze u samom centru ovog sela planirani su u narednom periodu.

Milena Božić

%d bloggers like this: