Banje za penzionere (Video)

Iz gradskog Udruženja penzionera u Sremskoj Mitrovici,  pozivaju penzionere da se prijave  na konkurs republičkog PIO fonda do drugog marta, za upućivanje penzionera u banje,  prema kome pravo na desetodnevni oporavak u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, čija primanja iznose do 37.809 dinara i koji osim penzije nemaju druga lična primanja.

Jovana Stupar