Rezultati poslovanja JKP “Vodovod” Šid (Video)

Na poslednoj održanoj sednici Skupštine opštine Šid, direktori javnih preduzeća podneli su izveštaje o stepenu usklađenosti planiraninih I realizovanih aktivnosti tokom protekle godine. Direktor JKP „Vodovod“ Šid , Aleksandar Jovanović govorio je o rezultatima ovog javnog preduzeća.

Dragana Popov

%d bloggers like this: