Prevencijom protiv nasilja (Video)

Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja obeležava se svake godine, poslednje srede u februaru. U gimnaziji “Stevan Puzić” u Rumi tokom celog februara organizuju se radionice na temu vršnjačkog nasilja, koje imaju za cilj promovisanje tolerancije, empatije , poštovanja različitosti ali I osnaživanje adolescenata za nenasilnim rešavanjem konflikata.O posledicama svih vrsta nasilja važno je pričati mnogo češće od jednog dana u godini

Milena Božić

%d bloggers like this: