Praktičniji sistem pametne poljoprivrede (Foto)

Korišćenjem sistema pametne poljoprivrede godišnji troškovi jednog gazdinstva mogu da se smanje i za trećinu. Najveće uštede za sada pametna poljoprivreda donosi u gorivu, smanjenju korišćenja mineralnih đubriva i preparata za zaštitu bilja. Iako smatra da je uvođenje novih tehnologija i softverskih rešenja još uvek skupo za poljoprivrednike u Srbiji.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: