NURDOR u Sremskoj Mitrovici (Video)

U Sremskoj Mitrovici, obeležen je Svetski dan dece obolele od malignih bolesti, u organizaciji Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka – NURDOR –a. Ovom događaju prisustvovao je i predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica Vladimir Pavlović, a grad je pružio maksimalnu podršku ovom Udruženju. Takođe, svoj doprinos u ovome svojim nastupima dali su dečiji hor „Piccolo“  i Dramski studio „Dar Mar“. Cilj obeležavanja jeste pre svega da se skrene pažnja celukoupnoj javnosti, kako bi se usmerili ka važnoj misiji poboljšanja tretmana, nege, kvaliteta života kao i emocionalnih i socijalnih potrebe dece obolele od raka.

Danijela Đaković

%d bloggers like this: