Pomoć stanovništvu Turske i Sirije

Crveni krst Srbije je otvorio namenski račun za pomoć stanovništvu Turske i Sirije koje je pogodio razorni zemljotres.  Ovoj akciji se priključio i Crveni krst Sremska Mitrovica. Kao svoj osnovni cilj, Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca ima spasavanje života i umanjenje patnje. Sredstva koja građani Srbije uplate na račun biće korišćena prema najprioritetnijim potrebama ugroženog stanovništva. Prikupljenu pomoć, Crveni krst  uplatiće na namenski račun hitnog apela Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Broj računa kao i dodatne informacije oko uplate novčane pomoći, mogu se pronaći na sajtu Crvenog krsta.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: