Radno vreme JKP “Komunalije” tokom praznika

Sektori JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica tokom praznika radiće izmenjenim režimom: Sektor Gradska čistoća  radi odvoz otpada tokom praznika. Sektori Parking servis, Administracija, Gradsko zelenilo, Zoohigijena neće raditi tokom državnog praznika. Reciklažno dvorište če raditi od 09h – 17h.  Sektor Pogrebne Usluge imaće dežurstvo tokom praznika, a Sektori  Gradska pijaca i Higijena grada rade tokom praznika smanjenim intenzitetom.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: