Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskih objekata

Obaveštavaju se svi budući korisnici bašta ugostiteljskih objekata na teritoriji Opštine Ruma da je Skupština opštine Ruma na sednici održanoj dana 22.11.2022.godine donela novu Odluku o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji opštine Ruma, kojom je regulisan postupak i uslovi pod kojima se može ostvariti korišćenje javne površine a u svrhu postavljanja bašte ugostiteljskog objekta. Više informacija  vezano za proceduru dobijanja odobrenja za postavljanje bašte ugostiteljskog objekta,može se naći na zvaničnom sajtu opštine Ruma.

Milena Božić